Подготовка

от 1 до 4 клас

Подготовка на учебния материал за ученици
от от 1 до 4 клас (вкл. подготвителна група 6-7 годишни)

Контакт

Упражнения за правопис, краснопис и прилагане на изучаваните граматични правила. 
Математически упражнения – таблицата за умножение и деление, условни задачи.
Упражнения за развитие на четивната техника. 
Помощ при подготовката на изучавания западен език, подготовка за тестове, контролни работи, изпитвания.​
Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал. 

Образователен център „Мари Жанет“ се грижи за вашите деца да имат разбирането и усещането, че всяко ново познание може да бъде научено под формата на игра.