Подготовка

НВО 7 клас

Програма за обучение – подготовка
за матурите в 7 клас

Контакт

Нашите курсове за 6 и 7 клас по БЕЛ и математика подготвят учениците за успешно кандидатстване в гимназии. Детайлно запознаване с особеностите при решаване на тестове, съставени от отворени и затворени въпроси. Задължително полагане на входно ниво и поставяне на оценка. Преподаване на учебния материал, заложен като изисквания от МОН. Системно изпитване на учениците в хода на подготовката, придружено от рецензии. Писмени домашни задачи след всяко занятие.

Нашите ученици израстват с нас и чрез новопридобитите познания умеят да разпознават какво обичат и не от хуманитарните и точни науки. Ориентират се професионално, докато се подготвят за новата училищна среда.