Цени

1.Подготовка на учебния материал за ученици от 1 до 4 клас/ вкл. подготвителна група
Месечна такса 220 лева

2. Подготовка на учениците в 5 и 6 клас в групи и индивидуално.
Месечна такса в групи 300 лева. Индивидуалeн урок – 20 лева на час

3. Подготовка за матури в 7 клас
Курсове за 6 и 7 клас по български език и литература и математика.
За двата предмета общо 196 учебни часа.
При заплащане в началото на учебната година цената на курса за един предмет е 640 лв.
При заплащане на 3 вноски м. септември, декември и март цената е по 230 лв на вноска.
При заплащане в началото но учебната година и за двата курса цената е 1060 лева.
При заплащане на 3 вноски за двата курса цената е по 400 лв на вноска.

4.Курс по английски език
От 1 до 4 клас: Месечна такса 64 лева. При заплащане наведнъж в началото на месец октомври – 461лева.При заплащане на 3 вноски – 154 лева на вноска.
От 5 до 7 клас: Месечна такса 72 лева. При заплащане наведнъж 519 лева, на 3 вноски по 179 лева на вноска.

5. Курс по роботика и програмиране
Едно занимание за начинаещи- 20 лева; за напреднали- 24 лева
Един модул за начинаещиот 7 занятия 140 лева При заплащане в началото на модула
10% отстъпка от цената- 125 лева
Един модул за напреднали от 7 занятия- 175 лева При заплащане на цялата сума наведнъж –
10% отстъпка от цената -155 лева

6.Забавна математика от 1 до 4 клас – 10 лева на час

7. Арт ателие / флористика /- 10 лева за 1 занимание